Fra roller og hierarki til dynamisk teamtopologi

Therese Engen

Experience report (30 min)Friday: 09:00 - 10:30Kongesalen 2+3

Jeg jobber i Capra Consulting, et konsulentselskap som er glad i flat struktur og ikke veldig fan av roller og titler. Men vi vokste, og vi så at det gradvis hadde dukket opp en del roller og hierarki nesten uten at vi merket det engang. Dette ville vi gjøre noe med, og inspirert av boken “Team Topologies” av Manuel Pais og Matthew Skelton, fikk vi den inspirasjonen og det vokabularet vi trengte. Jeg skal gå gjennom denne reisen, som startet i ledergruppen, via en ny strategi, og endte med at vi la ned hele ledergruppen og de tilhørende roller samt omorganiserte hele selskapet. Og dette var noe alle var med på. Nevnte jeg at vi gjorde dette midt i en global pandemi? Det må ha vært vondt! Og vanskelig! Men også veldig gøy og lærerikt. Talken handler om ledelse på selskapsnivå, organisasjonsdesign, teamledelse, endringsledelse og kultur.