Bli litt bedre, med å jobbe litt mindre, hver dag

Christian Sloper

Lightning talkWednesday: 10:40 - 11:25Kongesalen 2+3

Outline: Kan man ta med seg noe fra dataspill til arbeidslivet som utvikler? Taleren tror det, han prøver å motivere for at man bør ta litt lærdom fra progamere. Hvordan dette leder til at man bør endre arbeidsflyten i hverdagen. Jobbe litt mindre, øve litt mer. Han argumenterer for at over tid vil dette gi høyere produksjon i arbeidet, mestringsfølelse, lykke og status. Ja, at faktisk alt blir bedre.