Reduser kognitiv last i teamet og øk utviklingstakten

Lars Hopland Nestås

May Britt Haugsvær

Experience report (30 min)Friday: 10:45 - 12:15Kongesalen 2+3

Hvor mange ganger har du hørt en leder si: «vi må jobbe smartere», for så å haste videre til neste møte og la teamet sitte der igjen som et stort spørsmålstegn? Med utgangspunkt i et av våre team i Sbanken vil vi fortelle historien om hvordan teamet selv tok initiativ til å forbedre både arbeidsprosessene sine og bruken av ulike støtteverktøy for faktisk å «jobbe smartere» og samtidig øke tilfredsheten i teamet.

Vi vil snakke om hvordan identifisere flaskehalser og andre områder modne for forbedringer. Videre vil vi vise hvordan en kan måle endringer i utviklingsprosessen over tid for å finne ut hvilke tiltak som gir effekt.

I dag løser teamet langt flere utviklingssaker enn før, på langt under halve tiden. Teamet har mye bedre oversikt over utviklingsprosessen sin. Og sist, men ikke minst, teamet er mer tilfreds.