En suksesshistorie fra Vipps - når alle tar ansvar for UX

Johannes Harestad

Experience report (30 min)Thursday: 13:30 - 14:00Kongesalen 2+3

Som UX-designer kan det være en krevende oppgave å engasjere utviklere og andre roller i designprosessen. Man føler seg ofte alene om ansvaret for UX.

Samtidig opplever mange utviklere at det ikke er greit å blande seg i designprosessen før skissene er ferdige og klar for implementering, og at man helst bare skal lage det man får beskjed om.

Hvordan kan det ha seg at man har slike motstridende opplevelser? Hva skal til for å oppnå en bedre og mer tverrfaglig designprosess der alle tar eierskap til UX?

I dette foredraget deler Johannes erfaringer fra Vipps og kommer med tips til hvordan alle i teamet kan ta mer ansvar for UX.

Outline:

  • Opplevelsen av å være designer i UX- og designprosessen
  • Opplevelsen av å være utvikler (og andre roller) i UX- og designprosessen
  • Hvorfor alle bør ta ansvar for UX
  • Erfaringer fra Vipps
  • Konkrete tips og råd til å oppnå en mer tverrfaglig designprosess