Anne Landro


Anne er tjeneste- og UX-designer i Experis. Hun er levende opptatt av å finne de gode løsningene på brukernes reelle behov