Øystein Ivar Malt


Jeg er født og oppvokst i Bergen, har en mastergrad i programvareutvikling fra UiB/HVL, og har jobbet som utvikler i 6 år. Jeg er nå ansatt som konsulent i det lokale konsulentselskapet Kraftlauget, hvor jeg er utleid til TV 2s team for gravejournalistikk. Tidligere har jeg arbeidet som frontendarkitekt i Dataloy Systems, og jeg har erfaring som gjesteforeleser innen datagrafikk på HVL.