Digital transformasjon i NAV

Torstein Skarra

Experience report (30 min)Friday: 13:30 - 14:00Kongesalen 4

NAVs digitaliseringsreise skjøt for alvor fart i 2016-2017. NAV jobber og tenker annerledes nå, og det er spennende å se fortidens valg og sannheter i lys av det vi tenker og gjør i dag. Vi har mange erfaringer å dele og vi har tatt en noen viktige strategiske veivalg som sier noe om hvor reisen går videre. Digitaliseringsreisen vår handler om data og kunstig intelligens, den handler om plattformer og økosystemer. Den handler om smidig tankesett, eierskap, desentralisering og autonomi i liten og stor skala, og den handler om hvordan vi innoverer innenfor rammene av alle lover og forskrifter vi må forholde oss til.