Mikael Brevik


Mikael Brevik har lang erfaring som utvikler og foredragsholder i store nasjonale og internasjonale konferanser. Mikael har 2 programmeringspodcaster på Norsk og arrangerer Trondheims JavaScript-meetup og jobber til det daglige som Variants Chief Community Officer. Mikael er opptatt av kommunikasjon, teams og programmeringsspråk.