Martin Bårnes


På papiret er Martin en utvikler hos Kantega, men interessen for kundene og for å lage løsninger som skaper verdi har gradvis ført han over i roller som handler mer om design og prosessledelse. Han snakker like godt IT som han snakker design, og er opptatt av at gode løsninger skapes sammen i felleskap på tvers av faglige bakgrunner og roller. Han er også opptatt av hvordan målstyring kan bidra til å skape automoni hos team og slår gjerne av en prat om når en kan, og ikke minst når en ikke kan, bruke OKR ol.