Marte Øvreås Thuen


Jeg har mastergrad i fysikk og doktorgrad i medisinsk teknologi fra NTNU, og 10 års erfaring fra det kommersielle innovasjonsfirmaet NordicNeuroLab, som leverer medisinsk utstyr og programvare. Der jobbet jeg som teknologisjef, med spesielt ansvar for utvikling av dataprogram for medisinsk bildeanalyse. Siden januar 2021 har jeg vært ansatt som teamleder ved Seksjon for Utvikling i Helse Vest IKT, og produktkoordinator for Sensortjenesten. Seksjon for Utvikling ved Helse Vest IKT har over 40 utviklere og integrasjonsarkitekter, og jobber med utvikling av ulike typer software løsninger for helseforetakene i Helse Vest, med mål om å forbedre og forenkle arbeidshverdagen, og å ta i bruk ny teknologi for mer effektiv og smartere sykehusdrift.