Lovise Justad


Lovise er produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV. Hun er utdannet sosionom, og har jobbet med mange forskjellige brukergrupper.

Lovise har erfaring med å bygge relasjoner med de sårbare brukerne, og er opptatt av å inkludere brukerne under utformingen av digitale tjenester.