Ina Aschim


Ina er en UX-designer som er opptatt av at vi ikke må glemme brukerne som har dårligst digitale forutsetninger.

Hun har tidligere jobbet med digitale løsninger relatert til sosialhjelp og kommunale boliger. Da ble hun kjent med ikke bare vanskeligstilte brukerne i belastende livssituasjoner, men også ansatte som gir mye av seg selv for å ivareta disse.